BrainCompass | Ontvang relevante feedback voor jouw professionele rol

Kennis moet leiden tot actie.

Inzicht in jezelf helpt je alleen excelleren, als dat inzicht ook relevant is voor jouw professionele context. Kies daarom het BrainCompass dat aansluit bij jouw professionele rol. Zo krijg je toegang tot praktische kennis en inzichten en krijg je tips van succesvolle professionals in jouw professionele context. Zo kunnen wij garanderen dat je de inzichten die je ontvangt, ook direct kunt toepassen in de praktijk.

Inzicht toegespitst op jouw professionele rol.

BrainCompass is altijd specifiek ontwikkeld voor een bepaalde professionele context.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende professionele rollen.

  • Leadership
  • Professional
  • Sales
  • Advisory
  • Procurement

Moderne leiders lopen steeds voorop in de zoektocht naar nieuwe ideeën en methodes. Ze schuwen daarbij het dwarsdenken niet en durven voortdurend het denken en handelen van anderen én zichzelf ter discussie te stellen. Ze staan erom bekend mensen om zich heen aan het denken te zetten door de juiste vragen te stellen en continu te zoeken naar kansen en de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast zijn ze in staat om verschillende stakeholders in de organisatie en het team op een juiste manier in te schatten en te motiveren. Door belangen te ‘alignen’ krijgen leiders die op een juiste manier politiek bedrijven meer gedaan. In de praktijk draait het daarnaast om het nemen van beslissingen en waar nodig door te pakken. Tenslotte hebben succesvolle leiders een sterke interesse in die factoren die mislukken én successen kunnen beïnvloeden. Ze zoeken steeds naar hefboomeffecten die de input kunnen verminderen en de output kunnen verhogen. Ze willen de toekomst (mede)vormgeven.

Dit profiel is voor leiders, managers, CEO's en high potentials in management development trajecten.

Compass aanvragen

De wereld verandert, en organisaties veranderen mee. Dit betekent dat ook de professionals in die organisaties zichzelf opnieuw zullen moeten positioneren, profileren en organiseren, als ze van strategische waarde willen zijn voor de organisatie. Professionals binnen kennisintensieve ondernemingen zijn namelijk de drijvende kracht achter innovatie, klantgerichtheid en maatschappelijke en commerciele impact op de maatschappij.
Succesvolle professionals handelen autonoom en wenden hun denkkracht, deskundigheid en vakmanschap op een creatieve manier aan. Ook zonder concrete vraag vanuit de organisatie is een professional proactief van waarde voor de organisatie. Ten slotte voelt een professional zich vrij, zelfs verplicht, om op basis van de laatste ontwikkelingen binnen hun expertisegebied een eigen toekomstvisie te creëren, te verspreiden en hiernaar te handelen.

Dit profiel is voor professionals die zich verder willen ontwikkelen in hun rol als kennisparter binnen de organisatie.

Compass aanvragen

De toenemende transparantie en digitalisering van de markt zorgen ervoor dat het voor Sales professionals niet meer voldoende is om slechts marketing materialen en productkennis bij klanten af te geven. Ze zijn een cruciaal onderdeel geworden van het proces van waardecreatie, waarin van ze verwacht wordt dat ze gevoelig zijn voor nieuwe kansen en deze ook juist weten te classificeren. Daarnaast krijgen ze steeds meer te maken met complexe aanvragen, professionele inkoopafdelingen en maatwerkoplossingen, wat betekent dat ze samen met de klant oplossingen zullen moeten co-creëeren. Hiervoor is het van essentieel belang dat ze in het beheren van hun accounts; de juiste balans weten te vinden tussen het bouwen van relaties (en dus vertrouwen) en het behouden van zakelijke afstand, koffietoerisme trachten te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze afscheid kunnen nemen als accounts te veel energie kosten of te weinig marge opleveren.

Dit profiel is voor accountmanagers, key-accountmanagers en business developers in een B2B setting.

Compass aanvragen

Advisory draait niet om reactief advies geven wanneer daarom gevraagd wordt. Het vraagt een scherp oog voor ontwikkelingen in de business en vergt daarmee een constante zoektocht naar relevante business cases. Snappen waar en wanneer advies nodig is, en waar en wanneer niet. Tijdens het adviestraject zijn succesvolle adviseurs en consultants in staat om snel een breed netwerk van vertrouwde relaties te bouwen. Om draagvlak te creëren om ook de impopulaire maatregelen op een goede manier te laten landen binnen de organisatie van de opdrachtgever. Dit doen ze altijd met oog voor de formele en informele besluitvorming en krijgt daardoor ook dingen gedaan. Ten slotte zijn ze echte opinieleiders, nemen ze een goed onderbouwd standpunt in en hebben ze een integrale visie over de toekomst binnen hun expertise gebied.

Dit profiel is voor consultants, adviseurs en professional advisors.

Compass aanvragen

Het inkooplandschap verandert. De van origine administratief en transactioneel gerichte inkoper ontwikkelt zich richting een supply-chain geörienteerde professional, die als change agent op strategisch niveau bijdraagt aan waardecreatie binnen de organisatie. Het functionele denken binnen de inkoopfunctie maakt plaats voor integraal denken dwars door de gehele onderneming heen. Creatief omgaan met de verschillende sourcing opties en het creeeren van open relaties gebaseerd op vertrouwen (open kimono) zijn cruciaal voor een verdere innovatie binnen de waardeketen. Het leveren van toegevoegde waarde voor de uiteindelijke klant staat hierbij centraal, en de inkoopstrategie vormt een integraal onderdeel van de uiteindelijke bedrijfsstrategie.

Dit profiel is voor inkopers, inkoopmanagers en supply-chain professionals.

Compass aanvragen

Klaar om het maximale uit jezelf te halen?
Begin vandaag nog.